2017-12-19 : Sidan får ny form , Stor Uppdatering m.m.